მიიღეთ სწრაფი,
პროფესიონალური თარგმანი ქართული, ინგლისური, რუსული ენებიდან

ელ.ფოსტა:

წერილობითი თარგმნა და თარგმანის ტიპები

Translit გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას ქართული ენიდან ინგლისურ, რუსულ ენებზე და პირიქით - თარგმნა ინგლისური, რუსული ენიდან ქართულ ენაზე. თარგმნა ხორციელდება შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:

ეკონომიკური, ფინანსური, ბიზნეს თარგმანი

ნებისმიერი მეტ-ნაკლებად წარმატებული ორგანიზაციისათვის მნიშვნელოვანია არ შემოიფარგლოს მხოლოდ თავისი ქვეყნის ბიზნეს პარტნიორებთან ურთიერთობით...

სამეცნიერო ნაშრომების თარგმნა

სამეცნიერო თარგმანის თავისებურებებს წარმოადგენს აზრის სიზუსტე, ლაკონურობა, ლოგიკურობა და ობიექტურობა. ამ თემატიკის დოკუმენტების ძირითადი ფუნქციაა ინფორმაციის...

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თარგმანი

პოლიტიკური ტერმინოლოგიით დღეს სავსეა ჩვენი ცხოვრება და მიუხედავად იმისა, რომ ზრდასრული, განათლებული ადამიანების უმეტესობისათვის ამ ტერმინების და ცნებების მნიშვნელობა...

იურიდიული დოკუმენტაციის თარგმნა

იურიდიული თარგმანი ითვლება წერილობითი თარგმანის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ სახეობად. იურიდიული ტექსტებისათვის დამახასიათებელია სპეციალური ტერმინების...

ტექნიკური ლიტერატურის თარგმნა

ტექნიკური ტერმინოლოგია თავისებური სლენგია, რომლის მნიშვნელობის გაგებასაც და სწორად გამოყენებასაც ცოდნა უნდა. სპეციალურ ტექნიკურ მასალებში უხვადაა ტერმინები...

სამედიცინო დოკუმენტების თარგმნა

სამედიცინო თარგმანი გახლავთ მთარგმნელობითი სფეროს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება. იგი მოიცავს დოკუმენტების ფართო სპექტრს მედიცინის დარგების სიუხვიდან გამომდინარე...

ვებ-გვერდების თარგმნა

დღეს ინტერნეტი ითვლება საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დამყარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებად. იმ კომპანიებს, რომლებთაც აქვთ უცხოენოვანი ვებ-გვერდები, ეძლევათ შანსი...

ლიტერატურული თარგმანი

ლიტერატურული თარგმანი, ხელოვნებაა და მხოლოდ მწერალს შეუძლია თარგმნოს მაღალმხატვრული ნაწარმოები, რომელიც გარკვეული ემოციური და სტილისტური დატვირთვის მატარებელია...

ტრანსლიტის უპირატესობები

ჩვენთან, ტექსტის, ხელშეკრულების, თუ სხვა სახის დოკუმენტის თარგმნისას, თქვენ გარანტირებულად მიიღებთ პროდუქტს, რომელიც შემდეგი უპირატესობებით გამოირჩევა:

პარტნიორები

დიჯიტალ დიზაინი

2008 წლიდან
ჩვენი თარჯიმნები 5 წელია თანამშრომბლობენ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ვებ-სტუდიასთან საქართველოში

Mobility

2012 წლიდან
გაფორმდა საპარტნიორო ხელშეკრულება მობილური აპლიკაციების მომწოდებელ კომპანია მობილითისთან

Black Sea Sat

2013 წლიდან
გაფორმდა საპარტნიორო ხელშეკრულება თანამგზავრული ტელემაუწყებლობის ოპერატორ კომპანია "ბლექ სი სატ"-თან.

რეცენზიები

სანდო პარტნიორი, რომელიც თქვენს გვერდითაა
ტრანსლიტთან წლების მანძილზე ვთანამშრომლობ. ჩემი კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე, ხშირად მივმართავ ქართულიდან ინგლისურ ან რუსულ ენაზე თარგმნის მოთხოვნით ტრანსლიტს. თარგმანი უნაკლოა. კმაყოფილი ვარ როგორც შესრულებული სამუშაოს ხარისხით, ასევე უპირობოდ დაცული ვადებით.
ელენე შენგელაია, შპს “დიჯიტალ დიზაინი”
ხარისხი დეტალებში ჩანს
აღფრთოვანებული დავრჩი ტრანსლიტის მომსახურებით - მივიღე სწორად ნათარგმნი რთული ინგლისური ტექნიკური ტერმინოლოგია, უზადო კორექტურა და მოწოდებული დოკუმენტის ვიზუალური გაფორმება. როგორც იტყვიან, ხარისხი დეტალებში ჩანს.
დავით ქართველიშვილი, შპს “მობილითი”