ჩვენი პარტნიორები

ჩვენი კომპანია წარმატებულად თანამშრომლობს სხვადასხვა პროფილისა და მომსახურების მომწოდებელ კომპანიებთან. გრძელვადიანი საპარტნიორო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება როგორც მთარგმნელობითი მომსახურება, ასევე ტექსტუალური მასალების რედაქტირება და სტილისტური გამართულობის უზრუნველყოფა.

დიჯიტალ დიზაინი

2008 წლიდან
ჩვენი თარჯიმნები 5 წელია თანამშრომბლობენ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ვებ-სტუდიასთან საქართველოში.

Mobility

2012 წლიდან
გაფორმდა საპარტნიორო ხელშეკრულება მობილური აპლიკაციების მომწოდებელ კომპანია მობილითისთან.

Black Sea Sat

2013 წლიდან
გაფორმდა საპარტნიორო ხელშეკრულება თანამგზავრული ტელემაუწყებლობის ოპერატორ კომპანია "ბლექ სი სატ"-თან.

Remissia

2014 წლიდან
გაფორმდა საპარტნიორო ხელშეკრულება მდგრადი განვითარების ცენტრ რემისიასთან.