ფასები

შეკვეთის ღირებულების განსაზღვრა

თარგმანის ღირებულების კალკულაციას ვახდენთ დედანიდან გამომდინარე, სტანდარტული გვერდების დათვლის პრინციპით. 1 სტანდარტული გვერდი უდრის 1800 სიმბოლოს ინტერვალებით და სასვენი ნიშნებით და მისი ფასი მერყეობს 14-დან 20 ლარამდე, მასალის სირთულიდან და მოცულობიდან გამომდინარე.

ყურადღება: გაითვალისწინეთ, რომ მინიმალური შეკვეთის ზომაა 9000 სიმბოლო (დაახლოებით 5 სტანდარტული ზომის გვერდი)

მაგალითად:

თუ მასალა წარმოდგენილია ტექსტური ფორმატით Microsoft Word (rtf, doc, docx, txt და ა.შ.), მის ღირებულებას ვითვლით ფუნქციით Review > Word Count > Characters (with spaces).

მასალის გრაფიკული ფორმატით (pdf, gif, jpg, tiff, bmp) წარმოდგენის შემთხვევაში, ფაილი შეძლებისდაგვარად გადაგვყავს ტექსტურ ფორმატში და შემდეგ ვახდენთ კალკულაციას ტექსტური ფორმატის მასალის ღირებულების გამოთვლის პრინციპის ანალოგიურად.

იმ შემთხვევაში, თუ დედანი წარმოდგენილია პრეზენტაციის სახით (Microsoft Power Point), სიმბოლოების რაოდენობა ითვლება სიტყვების ოდენობაზე დაყრდნობით, პრინციპით: 1 სიტყვა = 9 სიმბოლოს.

ყურადღება: გახდით ჩვენი ოფიციალური პარტნიორი, ისარგებლეთ საპარტნიორო პროგრამის უპირატესობით და მიიღეთ მნიშვნელოვანი ფასდაკლება
თარგმანის ღირებულება ქართული ან რუსული ენიდან - ინგლისურ ენაზე
თემატიკა
ღირებულება / 1800 სიმბოლო

თარგმანის ღირებულება ინგლისური ენიდან - ქართულ ან რუსულ ენაზე
თემატიკა
ღირებულება / 1800 სიმბოლო

თარგმანის ღირებულება რუსული ენიდან - ქართულ ენაზე და პირიქით
თემატიკა
ღირებულება / 1800 სიმბოლო

ტრანსლიტის უპირატესობები

ჩვენთან, ტექსტის, ხელშეკრულების, თუ სხვა სახის დოკუმენტის თარგმნისას, თქვენ გარანტირებულად მიიღებთ პროდუქტს, რომელიც შემდეგი უპირატესობებით გამოირჩევა: