ლიტერატურული თარგმანი

ლიტერატურული თარგმანი, ხელოვნებაა და მხოლოდ მწერალს შეუძლია თარგმნოს მაღალმხატვრული ნაწარმოები, რომელიც გარკვეული ემოციური და სტილისტური დატვირთვის მატარებელია.

ლიტერატურული თარგმანის სირთულეებს შორის აღსანიშნავია მაგალითად: ორაზროვანი ფრაზები, ემოციური დატვირთულობა, მოძველებული გამონათქვამების და არქაიზმების გამოყენება, სტილისტური მიდგომების სიუხვე. და ეს მხოლოდ მცირედი ნაწილია იმ სირთულეებისა, რასაც ლიტერატურული ტექსტების მთარგმნელი აწყდება. ლიტერატურული ნაწარმოებების თარგმნისას ხომ ვერ გამოვიყენებთ სიტყვასიტყვით თარგმნის მიდგომას, მთარგმნელს უნდა გააჩნდეს შემოქმედებითი ნიჭი, რომ სრულად გადმოსცეს მხატვრული ნაწარმოების აზრი, ემოციათა პალიტრა, შთაბეჭდილებები და, ასევე უნარი, რომ შესაბამისი ენის მატარებლისთვის ნაწარმოები გასაგები და კითხვადი გახადოს.

ჩვენ ვმუშაობთ ისეთ თემატიკასთან, როგორებიცაა:

შეკვეთა

ტრანსლიტის უპირატესობები

ჩვენთან, ტექსტის, ხელშეკრულების, თუ სხვა სახის დოკუმენტის თარგმნისას, თქვენ გარანტირებულად მიიღებთ პროდუქტს, რომელიც შემდეგი უპირატესობებით გამოირჩევა: