სამედიცინო თარგმანი

სამედიცინო თარგმანი გახლავთ მთარგმნელობითი სფეროს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება. იგი მოიცავს დოკუმენტების ფართო სპექტრს მედიცინის დარგების სიუხვიდან გამომდინარე. ამიტომ, მოთხოვნა ხარისხიან თარგმანზე ყოველდღიურად იზრდება.

სამედიცინო თარგმანის გაკეთება არ არის მარტივი ამოცანა. სამედიცინო ტექსტებში მრავლადაა სპეციალური ტერმინოლოგია თუ შემოკლება, რომ არაფერი ვთქვათ ორიგინალიდან უბრალოდ აზრის გამოტანის სირთულეზე.

ნათარგმნი მასალა უნდა ეყრდნობოდეს ადეკვატურ სამედიცინო ტერმინოლოგიას, რათა არ გახდეს არასწორი დიაგნოსტიკის თუ სამეცნიერო მიღწევის არასწორად ინტერპრეტირების მიზეზი.

ამიტომ, აღნიშნული თემატიკის თარგმანზე მუშაობის დასრულების შემდეგ მასალა რედაქტირდება კვალიფიციური ექიმის მიერ.

ჩვენ ვმუშაობთ შემდეგი ტიპის სამედიცინო ტექსტებზე:

შეკვეთა

ტრანსლიტის უპირატესობები

ჩვენთან, ტექსტის, ხელშეკრულების, თუ სხვა სახის დოკუმენტის თარგმნისას, თქვენ გარანტირებულად მიიღებთ პროდუქტს, რომელიც შემდეგი უპირატესობებით გამოირჩევა: