საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თარგმანი

პოლიტიკური ტერმინოლოგიით დღეს სავსეა ჩვენი ცხოვრება და მიუხედავად იმისა, რომ ზრდასრული, განათლებული ადამიანების უმეტესობისათვის ამ ტერმინების და ცნებების მნიშვნელობა გასაგებია, ადეკვატური საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თარგმანის გაკეთება კარგად მომზადებულ მთარგმნელს მიანდეთ.

პოლიტიკურ-დიპლომატიური ტერმინოლოგიის ცოდნასთან ერთად მთარგმნელს სჭირდება პოლიტოლოგიის, ისტორიის და ქვეყნის კულტურული ტრადიციების ცოდნაც.

ასევე აღსანიშნავია მთარგმნელის ობიექტურობის აუცილებლობა. მოვლენათა გაშუქების დროს დაუშვებელია, რომ მთარგმნელმა გამოთქვას საკუთარი აზრი ან/და განსაკუთრებულად გაამახვილოს ყურადღება რომელიმე ფაქტსა თუ მოვლენაზე.

გარდა ამისა, მთარგმნელს უნდა შეეძლოს წინადადებების სწორად აწყობა. მისი თარგმანი ადვილად უნდა იკითხებოდეს და იყოს გასაგები ჩვეულებრივი ადამიანებისათვის.

ჩვენ ვმუშაობთ შემდეგი ტიპის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ტექსტებზე:

შეკვეთა

ტრანსლიტის უპირატესობები

ჩვენთან, ტექსტის, ხელშეკრულების, თუ სხვა სახის დოკუმენტის თარგმნისას, თქვენ გარანტირებულად მიიღებთ პროდუქტს, რომელიც შემდეგი უპირატესობებით გამოირჩევა: